ΔΠΜΣ ΠΡΟ.ΜΕ.Σ.Ι.Π.

Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια
2007 Αναζήτηση Γνώσης σε Ιατρικά Δεδομένα στον SQL Server 2005 Παπαδόπουλος Θωμάς
2007 Αναζήτηση Γνώσης σε Ιατρικά Δεδομένα στον SQL Server 2005 Παπαρνάκη Σουλτάνα
2005 Εξόρυξη δεδομένων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων σε δεδομένα μικροσυστοιχιών DNA Παπαευαγγέλου Μαρία
2004 Αναζήτηση γνώσης σε ιατρικά δεδομένα: ανίχνευση ασθενών περιοδικοτήτων Τουρναβίτη Ιφιγένεια
2004 Ευφυής Διαχείριση διαδικτυακών βιοϊατρικών δεδομένων Γιαννίκης Γεώργιος
2003 Κατανεμημένη ανακάλυψη γνώσης από ιατρικές βάσεις δεδομένων μέσω του παγκόσμιου ιστού Ποιμενίδου Άννα
2003 Ανάπτυξη συστήματος για αξιολόγηση προσφορών βασισμένο στην πολυκριτηριακή μεθοδολογία Κυρόπουλος Μαρίνος
2002 Εξαγωγή κανόνων από γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών Μπαργούνη Άννα
2002 Πρότυπη αναπαράσταση μοντέλων γνώσης για τη διασυνδεσιμότητα συστημάτων γνώση Ραπτοπούλου Αικατερίνη
2001 Σύστημα διαχείρισης κανόνων rule editor Τοπάλογλου Βασιλική
2001 Ανάπτυξη εργαλείου με σκοπό την εφαρμογή τεχνικών εξόρυξης σε δεδομένα Αρβανιτίδου Ελένη
2001 Αναζήτηση ασαφούς γνώσης σε καρδιολογικά δεδομένα και ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Σιδηρόπουλος Νίκος
2001 Αναζήτηση Γνώσης σε καρδιολογικά δεδομένα και ποιοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Κόνιας Σωκράτης
2000 Έμπειρο Σύστημα για τη διάγνωση των παθήσεων του βυθού του οφθαλμού με τη μέθοδο της φλουοροαγγειογραφίας Δημητρούλα Βασιλική
Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια
Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια
Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια