ΠΠΣ Πληροφορικής ΑΠΘ

Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια
2012 Αυτόματη Επισήμανση Εικόνων σε Κινητές Συσκευές Φωτίου Κατερίνα
2011 Επέκταση Συστήματος Παραγωγής Συστάσεων Σιώνα Ελένη
2010 Γραφικό Περιβάλλον Συγχώνευσης Βάσεων Δεδομένων Μαρμανίδης Γεώργιος
2009 Συστήματα Σύστασης σε Ηλεκτρονικές αγορές Γκοτζαμπουγιούκη Μαρία
2009 Τεχνολογίες AJAX για εφαρμογές e-shopping Παληγιάννης Κωνσταντίνος
2009 Η Ενισχυτική Μάθηση σε Συστήματα Πολλαπλών Πρακτόρων Φενέρης Ιωάννης
2009 Ανακάλυψη Γνώσης από Δεδομένα Γονιδιακής Έκφρασης Σαμαρά Χρυσούλα
2008 Μηχανή Συγκριτικών Αγορών Αρχοντής Κωνσταντίνος
2008 Παραγωγή Περίληψης από on-line Κριτικές Προϊόντων Λαμπρίδου Ευστρατία
2008 Ανακάλυψη Γνώσης από Δεδομένα Καταγραφής του Αριθμού Αντιγράφων DNA Μαντάς Νικόλαος
2008 Μάθηση με μεταφορά δια της αποσύνθεσης εργασίας Τζεβανίδης Κωνσταντίνος
2008 Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικές Αλληλουχίες microRNA Βάλαρη Ελένη
2007 Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Ιεραρχίας Ταξινομητών για την Κατηγοριοποίηση Κειμένων Αβραμίδη Γεωργία
2007 Τρισδιάστατο Περιβάλλον απεικόνισης και δημιουργίας Προβλημάτων Σχεδιασμού
ενεργειών
Μόσχογλου Άννα
2007 Ανάπτυξη Πλατφόρμας για την Συλλογή Ιστοσελίδων από τον Παγκόσμιο Ιστό Σάββα Δημήτριος
2007 Ανακάλυψη γνώσης στον Τομέα του Αθλητισμού Τότλης Ιωάννης
2007 Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικές Αλληλουχίες Ραφαηλίδης Λεωνίδας Αιμίλιος
2007 Εύρεση Σημείου Αποκοπής και Πολυαδενυλίωσης σε Βιολογικές Αλληλουχίες Καβακιώτης Ιωάννης
2006 Ανάπτυξη Ταξινομητή Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας Μαλεζά Σοφία
2006 Εξαγωγή Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό με χρήση Οντολογιών Πιπερτζής Δημήτρης
2006 Ανάπτυξη Εξομοιωτή Τεχνικών Ενισχυτικής Μάθησης Παππά Δήμητρα
2006 Πειραματική Αξιολόγηση Ευριστικών Μεθόδων στην Μοναδιαία Συνέπεια Τόξου Καριπίδης Κωνσταντίνος
2005 Ανακάλυψη Γνώσης από Βιολογικές Αλληλουχίες Αλεξανδρίδου Αναστασία
2005 Πειραματική Αξιολόγηση της Μοναδιαίας Συνέπειας Τόξου Ιωαννίδης Γιώργος
2005 Ανάπτυξη Εφαρμογής Χρονοπρογραμματισμού σε JAVA Ραφαηλίδης Δημήτρης
2005 Ανάπτυξη Εφαρμογής Χρονοπρογραμματισμού σε JAVA Ζαγκαρέτος Λεωνίδας
2005 Μηχανική Μάθηση σε Πολυπρακτορικά Συστήματα Παπαλιάς Κωνσταντίνος
2004 Κινητό Σύστημα Λήψης Απόφασης Παπαχριστοδούλου Νίκος
2004 Υλοποίηση Προσαρμοστικού Συστήματος Σχεδιασμού με τη Χρήση της Τεχνολογίας
των Web Services
Μεδίτσκος Γεώργιος
2004 Δυναμική φόρμα καταχώρησης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων Παντελίδης Κοσμάς
2004 Πρόβλεψη Σπάνιων Γεγονότων με Εξόρυξη Δια-Συναλλακτικών Κανόνων Συσχέτισης-Εφαρμογή Στην Πρόβλεψη Καυσώνων Χατζημηλιούδης Γιώργος
2004 Φορητές Ψηφιακές Συσκευές: Το Μοντέλο Προγραμματισμού των Συσκευών PALM Ράπτη Ελένη
2004 Κατανεμημένο σύστημα παρακολούθησης & καθοδήγησης στόλου οχημάτων Τυρέλη Βάγια
2004 Ανακάλυψη Γνώσης σε Βιολογικές Βάσεις Δεδομένων Τζανής Γεώργιος
2004 Τεχνικές Συνδυασμού Κατηγοριοποιητών Κατάκης Ιωάννης
2003 Ασαφής ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων: Ασαφείς κανόνες συσχέτισης Πραντσούδη Σταυρούλα
2003 Κατανεμημένη κατηγοριοποίηση στο διαδίκτυο Κατρανίδου Αναστασία
2003 Αυτόματο σύστημα καθοδήγησης robot Χρυσού Ελεάνα – Δέσποινα
2003 Ευφυές Σύστημα παρακολούθησης ρύπανσης υδάτων Ασμάνης Λεωνίδας
2003 Διαδικτυακή Διασύνδεση συστημάτων σχεδιασμού με χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών Τζανέτη Μαρία
2003 Χρονοπρογραμματισμός ωρολογίου προγράμματος πανεπιστημιακού τμήματος Παπότη Αθανασία
2003 Ευφυής Διαχείριση XML δεδομένων με το Σύστημα Κανόνων CLIPS Ράπτη Ελένη
2003 Ευφυής Διαχείριση XML δεδομένων με τη γλώσσα προγραμματισμού Prolog Αλεξιάδης Γιώργος
2003 Φιλική διαδικτυακή διασύνδεση χρήστη για συστήματα σχεδιασμού Γκιουλέκας Γιώργος
2002 Διασύνδεση συστήματος σχεδιασμού με συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών:
Εφαρμογή σε προβλήματα μεταφοράς φορτίων
Τσομπαχίδου Ελισάβετ
2002 Ανάπτυξη φιλικού περιβάλλοντος διασύνδεσης με εφαρμογή κατάρτισης ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων (χρονοπρογραμματισμού) Καλλέργη Αμαλία
2002 Σχεδιασμός (Planning): Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων Μαραζιώτης Ιωάννης
2002 Ασαφής ανακάλυψη γνώσης από βάσεις δεδομένων: Ασαφείς γράφοι (Fuzzy Graphs) Γιαννακίδου Σοφία
2002 Αναζήτηση Γνώσης σε επιχειρηματικά δεδομένα και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Μπίμπη Σταματία
2001 Ανάπτυξη και διαχείριση πιλοτικού κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου Παπαγάλου Φωτεινή
2001 Ανάπτυξη πιλοτικού κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου Γιαννακά Ελευθερία
2000 Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος παροχής πρώτων βοηθειών Γεωργαντοπούλου Μαρία
2000 Σύστημα υλοποίησης και διαχείρισης κύβων δεδομένων για ανάλυση πολυδιάστατων δεδομένων Μπανιά Κωνσταντίνα
1999 Ανάπτυξη συστήματος πολλαπλών πρακτόρων για την αυτόματη οδήγηση ομάδας οχημάτων Γκιθκόπουλος Ροβέρτος
1999 Υλοποίηση και συγκριτική μελέτη αντιπροσωπευτικών αλγορίθμων Βράκας Δημήτρης
1999 Υλοποίηση αντιπροσωπευτικών εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης σε Prolog Λιάπης Γρηγόρης
1998 Eπέκταση της Prolog με εργαλεία παράλληλου προγραμματισμού σε δίκτυο υπολογιστών Βάιου Σοφία
1998 Yλοποίηση μιας Παράλληλης μηχανής Λογικού Προγραμματισμού σε δίκτυο σταθμών εργασίας Μπερμπερίδης Χρήστος
1998 MapExpert: Μια εφαρμογή δισύνδεσης έμπειρων συστημάτων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών με σκοπό την αξιολόγηση γεωργικών εδάφων Τσουμάκας Γρηγόριος
1998 Ανάπτυξη ευφυούς γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών Καλογήρου Σταμάτης
1998 Ανάπτυξη συστήματος για γραφική απεικόνιση της εκτέλεσης Prolog προγραμμάτων Εμμανουηλίδου Θεανώ
1998 Εντοπισμός γνώσης σε βάσεις δεδομένων. Πλατφόρμα ανάπτυξης: Sipina/Windows 95. Εφαρμογή σε δεδομένα απογραφής πληθυσμού Μελαχρού Άννα
1998 Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος για τη βελτιστοποίηση γραμμής παραγωγής ενός αλευρόμυλου. Εφαρμογή σε πραγματικό πρόβλημα συγκεκριμένης επιχείρησης Κοτσάφτη Σπυριδούλα
1998 Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος πραγματικού χρόνου για την αυτόματη πλοήγηση οχημάτων Αδαμοπούλου Ελένη
1998 Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος διαχείρισης εργατικού δυναμικού (DIWOMS). Εφαρμογή , στην κατανομή προσωπικού σε εργασίες Βάρδαλης Δημήτρης
1998 Ανάπτυξη προγράμματος για την κατανομή πόρων με χρονικούς περιορισμούς. Εφαρμογή για το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ενός Τμήματος Γούλα Παρασκευή
1997 Aνάπτυξη έμπειρου συστήματος για την αξιολόγηση, αξιοποίηση και διαχείριση γης. Yλοποίηση στο Expert System Shell, Flex (module της LPA Prolog) Τσιουμπέρη Γιαννούλα
1997 Aνάπτυξη έμπειρου συστήματος για υποβοήθηση λήψης απόφασης με χρήση πολυκριτηριακής μεθοδολογίας Ρεφανίδης Ιωάννης
1997 Λήψη απόφασης από βάση δεδομένων με ασαφή κριτήρια επιλογής Δουβλέτης Ιορδάνης
1997 Υλοποίηση Τεχνητού Νευρωτικού Δικτύου και Γενετικών Αλγορίθμων Λικάρτσης Αθανάσιος
1997 Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος για τη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων τοπικών δικτύων διασύνδεσης Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
1997 Aνάπτυξη προγράμματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων σε αντικειμενοστραφή Prolog Βόζαλης Εμμανουήλ
1996 Xρονοπρογραμματισμός Eργασιών (scheduling). Εφαρμογή στην εύρεση του βέλτιστου τρόπου διανομής φορτίων Τσιάμη Φωτεινή
1996 Aνάπτυξη έμπειρου συστήματος για παροχή φαρμακευτικών πληροφοριών.(Yλοποίηση στο κέλυφος N-Expert) Καρακολίδου Βασιλική
1996 Aνάπτυξη έμπειρου συστήματος για τη μέτρηση των σημείων λειτουργίας προϊόντων λογισμικού Βασιλοπούλου Μαρούδα
1996 Αναζήτηση πληροφοριών με ελλιπή δεδομένα εισόδου σε μια βάση δεδομένων (incorrect/incomplete data input) Μπασιά Παρασκευή
Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια
2012 Συναθροιστής Τιμών για το Σημασιολογικό Ιστό Γρηγοριάδης Νικόλαος
2012 Σημασιολογική Πλατφόρμα Αγγελιών Λαζάρου Δέσποινα
2012 Ευφυής Πράκτορας για τη Διαχείριση Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Αργυρίου Ιωάννης
2011 Βιβλιοθήκη Επεξεργασίας και Ανακάλυψης Σημασιολογικών Υπηρεσιών Ιστού βάσει SAWSDL Περιγραφών Γελαδάρης Παναγιώτης
2011 Linked Data: Επισκόπηση της Τεχνολογίας και των Υπαρχόντων Συστημάτων Γιατράς Δημήτριος
2011 Γραφικό Περιβάλλον για την Αναπαράσταση Συναλλακτικών Δεδομένων Αξιοπιστίας Πρακτόρων Σεμελίδης Αλέξανδρος
2011 Μετατροπή Κανόνων RIF-PRD σε κανόνες COOL στο σύστημα CLIPS Μαζνάς Πέτρος
2010 Ανταλλαγή Κανόνων στο Περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού Σολάκης Μιχαήλ
2010 Μετατροπή Κανόνων SWRL σε κανόνες COOL CLIPS Ρήγας Εμμανουήλ
2010 Ανάπτυξη Μηχανισμού Διαχείρισης Συμπεριφοράς Ευφυών Πρακτόρων με τη Χρήση Λογικού Προγραμματισμού Καλιακούδας Αθανάσιος
2009 Ανάπτυξη Γραφικού Περιβάλλοντος Σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού Σταμάτη – Κορομηνά Βερονίκη
2009 Οπτικοποίηση Αποδείξεων Rule ML στο Σημασιολογικό Ιστό Ιωαννίδης Άγγελος
2009 Γραφικό Περιβάλλον Σύνθεσης Βάσεων Κανόνων για το Σημασιολογικό Ιστό Ζέττα Θέτιδα
2009 Περιβάλλον Σημασιολογικής Αναζήτησης Κανόνων Kehayov Ivaylo
2009 Δημιουργία μιας ετικέτας (tab widget) στο εργαλείο ανάπτυξης Οντολογιών Protege Χατζηζγαπίου Στυλιανός
2008 Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη για το CLIPS Expert System Δεμερτζής Απόστολος
2008 Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου με Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού και Σημασιολογικής Επιφάνειας Εργασίας Μπέφα Μαρία
2008 Σύστημα Εύρεσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών Ζιάκα Εύα
2008 Σϋστημα Διαχείρισης Περιεχομένου για τον Σημασιολογικό Ιστό βασισμένο στο Αρχιτεκτονικό Στυλ REST Άρμεν Άγγελος
2007 Σύστημα Γνώσης για Διάγνωση Βλαβών Φυσικού Συστήματος με τη Χρήση της Συλλογιστικής των Μοντέλων Δαρόγλου Ιορδάνης
2006 Γραφικό Περιβάλλον Μοντελοποίησης οντολογιών και μεταδεδομένων RDF στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο Κράβαρη Καλλιόπη
2006 Δυναμικός Έλεγχος Πρόσβασης σε Έμπειρα Συστήματα Ασφαλείας εντός Ιατρικού Περιβάλλοντος Υλοποίησης Ελευθεριάδης Βίκτορας
2005 Επαλήθευση και Βελτιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης XML Εγγράφων στη Γλώσσα CLIPS Andoena Balla
2005 Γραφικό Περιβάλλον Συγγραφής Κανόνων στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο Ζερβάκη Βασιλική
2004 Υλοποίηση προσαρμοστικού συστήματος σχεδιασμού με τη χρήση της τεχνολογίας των Web Services Μεδίτσκος Γιώργος
2004 Εξαγωγή και Αναζήτηση Βιβλιογραφικών Μεταδεδομένων στο Σημασιολογικό Διαδίκτυο Πουρνάρα Αικατερίνη
2004 Αναπαράσταση και Ανάκτηση XML Δεδομένων με την Αντικειμενοστρεφή Γλώσσα Προγραμματισμού του Συστήματος Κανόνων Παραγωγής CLIPS Χατζή Ουρανία
Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια
2012 Διαδικτυακή Εφαρμογή Αναζήτησης Εικόνων Συμεωνίδης Σπυρίδων
2012 Σύστημα Αναζήτησης Εικόνων Κτιστάκης Δημήτριος
2011 Σύστημα Διαχείρισης Διαδικτυακής Φήμης Ανδρεάδης Στυλιανός
2010 Στατιστική Ανάλυση και Πρόβλεψη Αποτελεσμάτων Αγώνων Ποδοσφαίρου Πολιανίδης Παύλος
2010 Εξόρυξη Συναισθήματος από Κοινωνικά Μέσα Ηλεκτρονικής Δοακυβέρνησης Παπαστεργίου Χρήστος
2009 Διαμοιρασμός Γνώσης με Γεωγραφική Πληροφορία μέσω Κινητού Τηλεφώνου Οικονόμου Χρήστος
2009 Διαμοιρασμός Γνώσης με Γεωγραφική Πληροφορία Φιλιππίδης Νότης
2009 Σύστημα Παραγωγής Συστάσεων Επιστημονικών Άρθρων Φεσαλίδης Γιώργος
2009 Ανακάλυψη Γνώσης σε Web logs (blogs) Σαρίδης Χρύσανθος
2009 Ταξινόμηση Δεδομένων Πολλαπλών Ετικετών Σαρίδης Γιώργος
2009 Ανάπτυξη Αλγορίθμων Tαξινόμησης Δεδομένων Πολλαπλών Ετικετών Σπυρομήτρος – Ξιούφης Ελευθέριος
2008 Επιλογή Χαρακτηριστικών σε Δεδομένα Πολλαπλών Ετικετών Τραϊανός Γεώργιος
2007 Επιλογή Χαρακτηριστικών σε Δεδομένα Πολλαπλών Ετικετών Τραϊανός Γεώργιος
Έτος Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Φοιτητής / Φοιτήτρια
2012 Εργαλείο Σχεδίασης Σημασιολογικών Επισημάνσεων για Υπηρεσίες Ιστού Μυλωνίδης Θεόδωρος
2012 Kestrel: Διαδικτυακό Σύστημα Ταυτοποίησης Σημασιολογικών Υπηρεσιών Ιστού Τσομπανίδης Θεόδωρος
2012 Εφαρμογή Διαχείρισης Έξυπνων Συσκευών για την Πλατφόρμα Android Πηλικίδης Γεώργιος
2012 Ενδιάμεσο Λογισμικό Υπηρεσιών Ιστού για Δίκτυα Αισθητήρων και Έξυπνων Συσκευών Γόττης Κωνσταντίνος
2011 Υλοποίηση Παιγνίου Δύο Αντιπάλων (Computer Game) με χρήση τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης Τζημούλης Νικόλαος
2011 Ανάπτυξη Εφαρμογής Παράλληλου Προγραμματισμού για εκτέλεση στους επεξεργαστές καρτών γραφικών Κόλλιας Αριστοτέλης
2011 Εφαρμογή-Πελάτης Υπηρεσιών Ιστού για Εξοικονόμηση Ενέργειας Αρβανιτίδης Αλέξανδρος
2011 Ανάπτυξη Λογισμικού Ευφυούς Αυτόνομου Συστήματος Γεωργιάδης Δημήτριος
2011 Ανάπτυξη Συστήματος Σύνθεσης Υπηρεσιών Ιστού Σιδηρόπουλος Ανέστης
2010 Ανάπτυξη Λογισμικού Ευφυούς Αυτόνομου Συστήματος για το iRobot Create Σαββίδης Θεόδωρος
2009 Ανάπτυξη Ευφυούς Αυτόνομου Συστήματος για Συμμετοχή στο Robocup Simulation League Αποστολάκης Κωνσταντίνος
2008 Έρευνα και Συγκριτική μελέτη συστημάτων σχεδιασμού Τσιρώνη Αικατερίνη
2008 Το Λογισμικό ενός Ευφυούς Συστήματος Σταυρόπουλος Αθανάσιος
2008 “TWOX” Σύστημα Σχεδιασμού Ενεργειών με τη Γλώσσα JAVA Shterionov Dimitar